• Sun. Feb 25th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Hàm Thuận Nam

ByBich Ngoc

Jan 31, 2023
Rate this post

Theo kế hoạch đầu tư công, năm nay Hàm Thuận Nam được bố trí tổng số vốn là 60.112 triệu đồng, bao gồm: Vốn tỉnh 27.794 triệu đồng, vốn xổ số kiến ​​thiết 32.318 triệu đồng.

Để đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được huyện Hàm Thuận Nam tích cực triển khai từ đầu năm. Thời gian qua, địa phương luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và hoàn thiện hồ sơ, triển khai lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các công trình mới trong kế hoạch vào năm 2022. Tiếp theo là thường xuyên nghiệm thu khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu, không để dồn lại cuối năm và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế tiếp. kế hoạch giải ngân theo cam kết với UBND tỉnh. Mặt khác, cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm khởi công xây dựng hệ thống thoát lũ trung tâm huyện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho trường. Trường tiểu học Hàm Kiệm 2…

img_5478.jpg
Dự kiến, kế hoạch đầu tư công năm sau của huyện Hàm Thuận Nam sẽ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, giáo dục … (Ảnh minh họa).

Trong công tác này, địa phương tích cực chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, chủ đầu tư, các phòng chuyên môn tăng cường công tác thẩm định dự án, giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng các công trình. cơ bản thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của tỉnh về giám sát thi công. Quan tâm rà soát, kiến ​​nghị UBND tỉnh điều chỉnh nguồn vốn để bổ sung kịp thời vốn thanh toán cho các công trình đã hoàn thành, kiên quyết cắt vốn đối với các công trình mới chậm triển khai hoặc chưa thực sự cấp bách … Ngoài ra, kịp thời xử lý. các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Được biết, năm nay, Hàm Thuận Nam có 12 công trình được chuyển giao từ năm 2021, hiện 6 công trình đã hoàn thành, 5 công trình đang thi công và 1 công trình đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 20/8, vốn ngân sách tập trung trên địa bàn huyện giải ngân đạt 75,6% kế hoạch, ước đến hết năm (31/12/2022) sẽ hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch. kế hoạch. Riêng nguồn vốn xổ số kiến ​​thiết, đến cuối tháng trước đã giải ngân được gần 47% kế hoạch, dự kiến ​​cuối năm nay sẽ giải ngân 100% kế hoạch … Cùng với các công việc chuyển tiếp đã hoàn thành, nhìn Nhìn chung, hầu hết các công trình mới được khởi công xây dựng, tiến độ nghiệm thu, quyết toán công trình hoàn thành cũng được đảm bảo theo quy định.

Để chuẩn bị cho năm sau, UBND huyện vừa xúc tiến lập kế hoạch đầu tư công đến năm 2023 khu vực Hàm Thuận Nam. Theo đó, hướng tới việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của huyện giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, của huyện giai đoạn này cũng như các kế hoạch phát triển. ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, bố trí vốn đầu tư phù hợp với khả năng cân đối từ ngân sách nhà nước và thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Năm 2023, Hàm Thuận Nam dự kiến ​​kế hoạch vốn ngân sách tập trung của tỉnh là 10.250 triệu đồng, chủ yếu đầu tư cho giao thông công chính, nông nghiệp – thủy lợi. Trong khi kế hoạch đầu tư từ nguồn xổ số kiến ​​thiết (dự kiến ​​khoảng 45.720 triệu đồng), tập trung phân bổ phần lớn cho giáo dục và giao thông, còn lại là lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế. … Ngoài ra, địa phương cũng lập danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Chương trình 135).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *