DU LỊCH 

Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP cả nước vào năm 2030?

Rate this post

Đến cuối năm 2021, quy mô GRDP của vùng Đồng bằng sông Hồng gấp 1,82 lần năm 2016.

Tại hội thảo, TS Cấn Văn Lực và nhóm chuyên gia Viện Nghiên cứu Đầu tư BIDV (Nhóm nghiên cứu) đã trình bày Báo cáo giải pháp phát triển nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .

Theo đó, Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) bao gồm 11 tỉnh, thành phố (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình). ) có tiềm năng, lợi thế vượt trội về tự nhiên, kết cấu hạ tầng, xã hội, nguồn nhân lực và có vị trí đặc biệt quan trọng, là động lực dẫn dắt các vùng kinh tế khác và đóng góp hàng đầu cho toàn nền kinh tế. quốc gia.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP bình quân của toàn vùng giai đoạn 2016 – 2021 đạt 8,7% / năm, gấp 1,6 lần mức tăng bình quân chung của cả nước (5,43%), trong đó một số tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng GRDP cao. chẳng hạn như Hải Phòng (bình quân 13,8% / năm); Quảng Ninh (10,7%), Hà Nam (10,8%).

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng tăng trưởng GRDP của vùng vẫn đạt bình quân 7,7%, gấp gần 3 lần mức tăng của cả nước (2,58%), các tỉnh trong vùng tăng cao hơn cả nước, một số tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao kỷ lục như Hải Phòng (12,4%), Quảng Ninh (10,3%), Hà Nam (8,9%). , Hải Dương (8,6%), Vĩnh Phúc (8,02%). Trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GRDP của vùng đạt 9,58%, cao hơn mức 6,42% của cả nước.

Quy mô GRDP của vùng đến cuối năm 2021 đạt 2.571 nghìn tỷ đồng, gấp 1,82 lần năm 2016; đóng góp 30,6% GDP của cả nước. Trong đó, 3 đầu tàu là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh đóng góp 19,4% GDP và dẫn dắt nền kinh tế của vùng là Hà Nội (chiếm 41,5%), Hải Phòng (12,3%) và Quảng Ninh. Ninh (9,4%).

Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao so với cả nước: GRDP bình quân / người của vùng năm 2021 đạt 102,6 triệu đồng / người, gấp 1,2 lần GDP bình quân cả nước. nước (85,2 triệu đồng / người).

Trong đó, các tỉnh có thu nhập bình quân đầu người nằm trong Top 10 cả nước là Quảng Ninh đạt 176 triệu đồng / người (dẫn đầu toàn vùng và đứng thứ hai cả nước), Bắc Ninh đạt 156 triệu đồng / người, Hải Phòng. đạt 152 triệu đồng / người, Hà Nội đạt 128 triệu đồng / người, Vĩnh Phúc (105,5 triệu đồng / người).

Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP cả nước vào năm 2030?  - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP bình quân của các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: TCTK

Tuy nhiên, theo Nhóm nghiên cứu, bên cạnh một số kết quả đạt được, vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, một số khó khăn về địa lý – xã hội của Vùng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng trên địa bàn như mật độ dân số cao, quy mô doanh nghiệp nhỏ; Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nói chung và hạ tầng tài chính – ngân hàng vẫn chưa đồng bộ…

Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách còn hạn chế. Ví dụ, tỷ lệ chi chuyển từ năm này sang năm sau vẫn còn cao. Cùng với đó, nhiều khoản chi tồn đọng, tồn đọng từ nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm đã làm giảm hiệu quả chi ngân sách trong điều kiện cân đối ngân sách khó khăn.

Chi đầu tư phát triển vẫn tăng chậm ở nhiều địa phương chủ yếu do tiến độ giải ngân chậm, khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, xử lý vi phạm về đầu tư công. … vẫn chưa thực sự được giải quyết triệt để và hiệu quả …

Bên cạnh đó, thu hút vốn FDI chưa tương xứng với tiềm năng của vùng. Một số tỉnh thu hút vốn FDI ít hơn lợi thế và chưa phát huy hiệu quả các chính sách ưu đãi (Quảng Ninh và Vĩnh Phúc chỉ chiếm 5-6% tổng vốn FDI của vùng). Việc giải ngân vốn FDI chưa được hạch toán đầy đủ, ảnh hưởng đến việc đánh giá chính xác tỷ trọng và đóng góp của vốn FDI vào các hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương.

Ngoài ra, quy mô của doanh nghiệp còn nhỏ, hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn. Nhóm nghiên cứu đánh giá, mặc dù số lượng doanh nghiệp tương đối lớn so với các vùng miền và cả nước nhưng quy mô doanh nghiệp nhỏ (hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa), vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập. Chỉ dưới mức trung bình của cả nước …

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp vào GRDP của Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh chiếm khoảng 25% GDP cả nước.

Trên cơ sở tham khảo các mục tiêu, định hướng tại Quyết định 795 / QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 và bối cảnh mới của thế giới, Việt Nam và khu vực trong sự phát triển mới giai đoạn đến năm 2020. 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng Đồng bằng sông Hồng thực sự là khu vực tiên phong của cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số và phát triển . phát triển xanh.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 11-12% / năm giai đoạn 2022-2025 và 14-15% / năm giai đoạn 2030. Riêng 3 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng. , và Hải Phòng. Phòng, Quảng Ninh, mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2022-2025 là 13-15% / năm và giai đoạn 2026-2030 là 15-18% / năm.

Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ đóng góp bao nhiêu vào GDP cả nước vào năm 2030?  - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu kinh tế – tài chính chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng đến năm 2025-2030. Nguồn: Tham luận của Viện Nghiên cứu và Đầu tư BIDV

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đề xuất mục tiêu đến cuối năm 2025, GRDP bình quân đầu người của toàn vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 4.500-5.500 USD / người / năm. Trong đó, GRDP bình quân đầu người của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đạt 8.000-9.000 USD / người / năm và tăng lên 10.000-12.000 USD / người / năm vào cuối năm 2030.

Về tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ đóng góp 35-45% trong giai đoạn 2022-2025 và 50-55% trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh đóng góp 20-25% vào GDP cả nước giai đoạn 2022-2025, đến năm 2030 đóng góp 25-30%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nhóm nghiên cứu đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, sớm hoàn thành các quy hoạch quan trọng của vùng. Thứ hai, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư – kinh doanh; nâng cao quy mô và hiệu quả thực chất của cơ chế liên kết vùng để thu hút và phát triển các nguồn lực tài chính. Thứ ba, tập trung phát triển các doanh nghiệp hiệu quả và bền vững, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, tăng cường nguồn ngân sách địa phương. Thứ năm, phát triển hoạt động ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân phù hợp với thế mạnh của vùng, đồng thời đảm bảo an toàn, lành mạnh. Thứ sáu, tăng cường chuyển đổi số và phát triển tài chính xanh.

https://cafef.vn/ha-noi-hai-phong-va-quang-ninh-se-dong-gop-bao-nhieu-vao-gdp-ca-nuoc-vao-nam-2030-20220727111443408.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment