DU LỊCH 

Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá không “khớp” với quy hoạch

Rate this post

Vị trí đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá không phù hợp với quy hoạch

Vị trí đề xuất Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Đầu tư Khu du lịch sinh thái Gành Đá không phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt (điều chỉnh).Hình minh họa
Hình minh họa. Ảnh: HV

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá.

Theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch sinh thái Gành Đá, vị trí khu đất đề xuất đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá có diện tích khoảng 65,88 ha, tại phường Phổ Vinh và Phổ Quang. Thị trấn Đức Phổ.

So sánh với Đồ án Quy hoạch chung (điều chỉnh) Khu đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035 (được UBND tỉnh phê duyệt ngày 17/11/2017), Sở Xây dựng nhận thấy, địa điểm đề xuất đầu tư Dự án Khu sinh thái Gành Đá -Khu du lịch nằm trong khu vực được định hướng quy hoạch đất rừng và giao thông.

“Như vậy, việc nhà đầu tư đề xuất đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá tại vị trí trên là không phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt (điều chỉnh)”, Sở Xây dựng cho biết. Do đó, Sở Xây dựng không có cơ sở để góp ý cụ thể về đề xuất đầu tư dự án tại địa điểm trên.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ khảo sát, lựa chọn vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đề xuất đầu tư dự án. Phù hợp với đồ án quy hoạch chung (điều chỉnh) Khu đô thị Đức Phổ, gửi lại Sở Xây dựng để lấy ý kiến ​​cụ thể.

Trước đó, ngày 21/6, UBND thị trấn Đức Phổ cũng có ý kiến ​​về đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá. Theo đó, UBND thị trấn Đức Phổ đề nghị hàng loạt cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, có ý kiến ​​bằng văn bản về dự án Khu du lịch sinh thái Gành Đá do công ty tổ chức. Công ty TNHH đầu tư du lịch sinh thái Gành Đá đề xuất.

Cụ thể, UBND thị trấn Đức Phổ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, cho ý kiến ​​về sự cần thiết, địa điểm, mục tiêu, quy mô và tiến độ đầu tư; đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan (Quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nhà ở …); sự phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

Đánh giá nhu cầu sử dụng đất, nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất; vị trí khu đất dự kiến ​​đầu tư; các vấn đề liên quan đến tài sản công; đất hợp pháp; khả năng đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất …); Trường hợp khu đất đề xuất thực hiện dự án có phần lớn đất do Nhà nước quản lý thì có phải tách phần đất này ra để đấu giá quyền sử dụng đất hay thực hiện đấu giá lựa chọn nhà đầu tư chung cho dự án? toàn bộ dự án; đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các vấn đề khác có liên quan.

UBND thị trấn Đức Phổ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan có ý kiến ​​thẩm định tỷ lệ, số loại nhà tính theo đơn vị ở; tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội (nếu có).

Ủy ban cũng đề nghị các cơ quan cho ý kiến ​​về phương án bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng; đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; đánh giá các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện được hưởng ưu đãi, hỗ trợ (nếu có).

Về phía Công ty TNHH Đầu tư du lịch sinh thái Gành Đá, đề nghị UBND thị xã Đức Phổ chủ động phối hợp với UBND các phường Phổ Vinh, Phổ Quang để xác định rõ nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, diện tích của từng loại đất. và các vấn đề liên quan đến đất công, tài sản công (nếu có) trên khu đất thực hiện dự án, trong đó xác định rõ diện tích đất do Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng, đất không có quyền chuyển nhượng, tiếp giáp. của các loại đất này.

Bài viết liên quan

Leave a Comment