• Tue. Apr 23rd, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Dự án Code Geass mới sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 12

ByBich Ngoc

Jan 29, 2023
Rate this post

Dự án Code Geass mới sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 12

geass mã mới

Một cái gì đó đang được sản xuất trong thế giới của Mã Geass. Theo tài khoản Twitter chính thức, nhà sản xuất của bộ anime sẽ tiết lộ một dự án mới vào ngày 5 tháng 12 trong một buổi phát trực tiếp trên YouTube.

Với tiêu đề là “Bài thuyết trình về dự án mới của Code Geass, luồng sẽ ngừng hoạt động lúc 8 giờ tối theo Giờ Nhật Bản. Không có nhiều thứ khác để tiếp tục vào lúc này, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ cần theo dõi vào ngày 5 tháng 12 để xem những người đứng sau nhượng quyền thương mại sẽ công bố những gì.

Thông qua @GEASSPROJECT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *