DU LỊCH 

Đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng, THACO chiếm gần 50% thu ngân sách tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm

Rate this post

Theo Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Quảng Nam, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 23.700 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn là 18.681 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán và tăng 43,6% so với cùng kỳ.

Đóng góp quan trọng trong thu ngân sách nhà nước của tỉnh là từ hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải với sự đóng góp cho ngân sách nhà nước. 9,205 tỷ đồng 6 tháng đầu năm; cùng với đó là các nhà máy thủy điện nộp ngân sách 281 tỷ đồng và Nhà máy bia Heineken Quảng Nam nộp ngân sách 320 tỷ đồng.

Trong đó, về thu nội địa, ước thu nội địa năm 2022 được HĐND tỉnh ước đạt 19.000 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 1.910 tỷ đồng, kiểm định kỹ thuật 90 tỷ đồng, thu nội địa không bao gồm đất. sử dụng tiền thuế. , doanh thu từ xổ số kiến ​​thiết là 17.000 tỷ đồng.

Thu nội địa 6 tháng là 13.600 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu kiểm định kỹ thuật 12.838 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán và tăng 36,8% so với cùng kỳ.

Về thu xuất nhập khẩu, ước tính thu xuất nhập khẩu năm 2021 của tỉnh đạt 4.700 tỷ đồng.

Thu xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 5.051 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ. Thu từ thuế nhập khẩu linh kiện, linh kiện, nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải chiếm 91% doanh thu xuất nhập khẩu với mức tăng trưởng.; Ngoài ra, các mặt hàng có thuế suất cao như: nguyên liệu sản xuất vòi nước, hợp chất pha nước giải khát, tinh bột sắn, phụ tùng máy móc thiết bị sản xuất dệt may, nguyên phụ liệu sản xuất rèm, vải. xây dựng có số lượng thanh toán tốt.

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng cho thấy, so với dự toán HĐND tỉnh giao là 19.000 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chỉ cần thu thêm 4.200 tỷ 6 tháng cuối năm đạt dự toán.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khu vực doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn chỉ thu đạt 40,6% dự toán (44,6 tỷ đồng, bằng 47,4 so cùng kỳ); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đóng góp khoảng 560,8 tỷ đồng (đạt 37,4% dự toán, bằng 80% cùng kỳ); chi sự nghiệp môi trường chỉ đạt 268,3 tỷ đồng (đạt 39,5% dự toán, bằng 80,5%).

Hai khoản thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến ​​thiết được giao 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên ước 6 tháng thu xổ số kiến ​​thiết chỉ đạt 38,3 tỷ đồng (đạt 42,5% dự toán, bằng 82 triệu đồng). 3%); tiền thuê đất chỉ đạt khoảng 184,3 tỷ đồng (đạt 42,9% dự toán, bằng 69,9% so cùng kỳ). Thu tiền sử dụng đất cũng đạt khoảng 859,5 tỷ đồng (đạt 45% dự toán, bằng 84,6% so với cùng kỳ).

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, nguồn thu từ đất thấp, không ước tính được là do các khoản thu một lần từ các dự án đầu tư không phát sinh và chuyển dần từ thu một lần sang thu hàng năm; một số doanh nghiệp chưa nộp ngân sách.

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp ước thu năm 2022 khoảng 24.930 tỷ đồng, đạt 131,2% dự toán, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Chiếm tối đa 3 động lực kinh tế chính, doanh thu sẽ đạt khoảng 16.650 tỷ đồng (trong đó, Trường Hải 15.000 tỷ đồng, Nhà máy bia Heineken 650 tỷ đồng và thủy điện 1.000 tỷ đồng).

https://cafef.vn/dong-gop-hon-9200-ty-dong-thaco-chiem-gan-50-so-thu-ngan-sach-cua-quang-nam-6-thang-dau-nam- 20220725172126559.chn

Bài viết liên quan

Leave a Comment