• Sat. Feb 24th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

ByBich Ngoc

Jan 31, 2023
Rate this post

Sáng 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác 2022, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức họp trực tuyến. tiếp tục kết hợp trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn đàn có chủ đề Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế HTX, THT trong thời kỳ mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 / NQ-TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị. Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.

Đồng chủ trì Diễn đàn với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Lê Minh Khải, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Diễn đàn được kết nối trực tuyến với trụ sở UBND các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc tổ chức Diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng về tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể (nòng cốt là các tổ chức). tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã) là một thành phần kinh tế quan trọng. Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, thay đổi quản lý gắn với chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể. linh hoạt, phù hợp để đạt hiệu quả cao, giảm chi phí, tối ưu hóa và tăng nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức, nâng cao chất lượng cuộc sống. năng lực quản lý cao. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với phẩm chất, năng lực của người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, linh hoạt, sáng tạo.

Quá trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết của các cấp, các ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển. Kinh tế – xã hội. Khi dịch trong tầm kiểm soát, chuyển đổi số sẽ tiếp tục là công tác trọng tâm, góp phần quan trọng phục hồi nhanh, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động. , chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; lấy nội lực làm cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực làm quan trọng, khâu đột phá; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Vấn đề là chúng ta phải đẩy nhanh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng khẳng định, phát triển khu vực kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước và các đối tác quan tâm phát triển. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết 20-NQ / TW tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chỉ rõ: “Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” .

Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, chính sách, pháp luật, quá trình phát triển và chuyển đổi cả về số lượng, quy mô, tổ chức bộ máy và tính chất. tính liên kết và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thành phần kinh tế tập thể của nước ta vẫn chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu và mong muốn. Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn. Năng lực và nội lực của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp, trình độ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do một số nội dung hoạt động chưa theo kịp tình hình, trong đó chuyển đổi số diễn ra chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể.

“Vì vậy, trong kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi căn bản phương thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số để thích ứng với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược”. Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ: Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể - Ảnh 1.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. (Ảnh: VGP / Nhật Bắc)

Trên tinh thần đó, Diễn đàn với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong thời kỳ mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW” nhằm cùng đánh giá kết quả đạt được. đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và những vướng mắc hiện nay để có giải pháp phù hợp thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho doanh nghiệp. Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững, gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu với tinh thần “quyết tâm chuyển đổi số, quyết tâm đổi mới, quyết tâm thay đổi gắn với hiệu quả” của mô hình kinh tế hợp tác, liên kết.

Thủ tướng gợi ý một số nội dung thảo luận như phân tích cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã nói riêng; kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đề xuất các giải pháp (nhất là giải pháp về thể chế, chính sách) và các giải pháp cụ thể, gắn với từng bộ, ngành cụ thể để thúc đẩy chuyển đổi số trong vùng kinh tế. kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương trao đổi, chia sẻ, giải đáp các kiến ​​nghị trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, cân đối, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, HTX và người dân.

Sau diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở đôn đốc, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. thống nhất các giải pháp và thực hiện các nhiệm vụ phát triển HTX gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ / TW.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, các HTX trên cả nước đang hoạt động đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và tín dụng; Nhiều HTX tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Hiện cả nước có 28.237 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, 2.293 HTX thương mại – dịch vụ, 1.582 HTX vận tải, 905 HTX xây dựng, 542 HTX). hợp tác xã môi trường, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân và 694 hợp tác xã khác).

Phân bố theo vùng kinh tế, Đồng bằng sông Hồng có 7.085 HTX (25,09%), Đông Bắc có 5.048 HTX (17,88%), Bắc Trung Bộ có 4.178 HTX (14,8%), Đồng bằng sông Cửu Long có 3.296 HTX (11,67%), Tây Bắc Bộ có 2.934 (10,39%), Đông Nam Bộ có 2.209 (7,82%), Tây Nguyên có 1.881 HTX (6,66%), Duyên hải Nam Trung Bộ có 1.606 HTX (5,69%). Cả nước có 130.760 tổ hợp tác, 120 liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Hầu hết các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới sau khi có Luật Hợp tác xã năm 2012 đã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều hợp tác xã chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả. sản xuất hiệu quả, chất lượng (nhà xưởng, máy móc từng bước được hiện đại hóa, ứng dụng phần mềm máy tính trong quản lý, điều hành, một số chuyển đổi số mạnh mẽ …).

Theo kết quả khảo sát, 83,5% HTX coi việc chuyển đổi số là cần thiết; 18,9% HTX có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% hợp tác xã sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến.

Nhiều HTX nông nghiệp, nhất là HTX nông nghiệp có giám đốc và nguồn nhân lực trẻ, năng động, bước đầu thành công nhờ mô hình HTX mạnh dạn, chủ động, tiếp cận, đầu tư, liên kết sản xuất. , tiêu thụ với các HTX cùng loại hoặc khác loại theo hướng tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nhất là trong và sau dịch COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *