• Thu. Jun 20th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 và gửi thông báo đến các ngân hàng

ByBich Ngoc

Jan 27, 2023
Rate this post

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố với báo chí kết quả điều hành và định hướng tín dụng những tháng cuối năm 2022.

Theo cơ quan này, kể từ đầu năm 2022, lạm phát thế giới tăng nhanh do giá nhiều hàng hóa, nguyên liệu trên thế giới leo thang xuất phát từ xung đột Nga-Ukraine và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Áp lực lạm phát cao trên toàn cầu ảnh hưởng đến đời sống người dân và nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô ở nhiều quốc gia, khiến hầu hết các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới phải thực hiện các biện pháp đẩy nhanh quá trình thắt chặt. thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Ở trong nước, với thực trạng nhu cầu đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh phụ thuộc nhiều vào tín dụng của hệ thống ngân hàng, để điều hành chính sách tiền tệ vừa giúp kiểm soát lạm phát vừa đảm bảo an toàn. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nghiên cứu, đưa ra các chỉ tiêu tín dụng định hướng hàng năm và điều chỉnh theo tình hình thực tế, góp phần hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định hệ thống ngân hàng. thị trường tiền tệ và ngoại hối. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ tín dụng / GDP của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới (đến cuối năm 2021, tỷ lệ này đã lên tới 124%) là mức cảnh báo đối với Việt Nam về những nguy cơ tiềm ẩn bất ổn vĩ mô.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2022, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%, lạm phát bình quân khoảng 4% Quốc hội, Chính phủ đã nêu trong Chỉ thị số. 01 / CT-NHNN ngày 13/01/2022 (Chỉ thị 01), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng theo hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp. với những diễn biến và tình huống thực tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố mức tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với từng tổ chức tín dụng trên cơ sở: (1) Kết quả xếp hạng của từng tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư 52/2018 / TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung). (2) Xem xét một số yếu tố cụ thể hóa chủ trương, định hướng điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ xử lý tổ chức tín dụng yếu kém; giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…

Tính đến ngày 26/8/2022, tín dụng tăng 9,91% so với cuối năm 2021, mức tăng cao so với cùng kỳ các năm gần đây, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Nền kinh tế phục hồi tích cực trong những tháng gần đây. Cơ cấu tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, trong khi tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với chỉ đạo của Chỉ thị 01.

Việc công bố và điều chỉnh tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 52/2018 / TT-NHNN và đảm bảo góp phần kiểm soát lạm phát. , ổn định thị trường tiền tệ, đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, an toàn hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng lành mạnh.

Căn cứ kết quả xếp hạng mới nhất theo Thông tư 52/2018 / TT-NHNN, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng năm 2022, diễn biến thị trường và định hướng từ đầu năm tại Chỉ thị 01, Ngân hàng Nhà nước đã có những điều chỉnh tăng trưởng tín dụng. mục tiêu đến năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng đã yêu cầu và gửi thông báo đến các tổ chức tín dụng này. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo các nội dung đã đề ra tại Chỉ thị 01, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. .

H. Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *