• Sat. Feb 24th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Đa số người dân ĐBSCL ‘chỉ đủ ăn’, không khá giả

ByBich Ngoc

Jan 30, 2023
Rate this post

Vừa mới “thức giấc” nhưng chưa mạnh mẽ

Sáng 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 13 ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội. quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 13).

Tổng Bí thư: Người dân Đồng bằng sông Cửu Long phần lớn là

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị

Đây là Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về Đồng bằng sông Cửu Long là để quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn chủ trương. chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng.

Bên cạnh đó, nghị quyết mới nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc phát huy vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế phát triển to lớn của vùng đồng bằng sông nước. Cửu Long trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, vượt qua những khó khăn, thách thức mới.

Tổng Bí thư: Đa số người dân ĐBSCL 'chỉ đủ ăn', không khá giả gì - Ảnh 2

Đây là hội nghị quốc gia lần thứ hai về phát triển khu vực

Tổng Bí thư phân tích, kinh tế – xã hội ĐBSCL là vùng đất trù phú, giàu tiềm năng, lợi thế nhưng phát triển chậm, chưa khởi sắc. Vùng đất sau bao năm “ngủ yên”, được “đánh thức” vào những năm 80 của thế kỷ trước, nay mới chỉ “bừng tỉnh” chứ chưa vươn lên mạnh mẽ; đa số người dân ở đây chỉ “đủ ăn” chứ không khá giả gì; cơ sở vật chất y tế, giáo dục chưa theo kịp cả nước.

Vùng đất trù phú một thời đang bị khát và khô hạn vì thiếu nước; độ phì nhiêu của đất bị giảm sút do không được phù sa bồi đắp; Những người sinh ra và lớn lên trên sông nước miền Tây, giờ phải tiết kiệm, có khi phải chia nhau từng xô nước ngọt.

Việc nghiên cứu, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần đưa Đồng bằng sông Cửu Long “đứng lên” làm chủ và “vươn lên” mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. đất nước ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đậm đà bản sắc văn hóa sông nước

Tổng Bí thư cho rằng, nghị quyết mới của Trung ương về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điểm mới cả về quan điểm và nhận thức; mục tiêu và giải pháp.

\N

Tổng Bí thư: Người dân Đồng bằng sông Cửu Long hầu hết 'chỉ đủ ăn', không khá giả - Ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì hội nghị.

Theo đó, Nghị quyết 13 yêu cầu từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế chu chuyển, lấy nông nghiệp sinh thái làm trọng tâm; ngành công nghiệp năng lượng đang rối loạn; dịch vụ là bệ đỡ.

Tổng Bí thư cũng cho biết, Nghị quyết 13 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 ĐBSCL là vùng sinh thái, văn minh, phát triển bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa sông nước; là trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của cả nước, khu vực và thế giới …

Đến năm 2045, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa sông nước; có mức phát triển khá so với cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, phân bố hợp lý, thích ứng với biến đổi khí hậu; nền kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa và con người; người dân có mức sống cao; Bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc được duy trì và tôn tạo.

Xanh, bền vững và toàn diện

Nhấn mạnh “cái gì” và “làm như thế nào” để thực hiện nghị quyết mới về phát triển ĐBSCL, Tổng Bí thư lưu ý, cần nhận thức đúng và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển ĐBSCL. và sự phát triển chung của cả nước là của cả nước đối với vùng và vùng đối với cả nước.

Tổng Bí thư: Người dân Đồng bằng sông Cửu Long hầu hết 'đủ ăn', không khá giả - Ảnh 4

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng và lòng yêu nước; tính chủ động và sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng; quyết tâm vượt lên chính mình, khắc phục sự tự mãn, bằng lòng với những việc đã làm được, chủ nghĩa bình quân; quyết tâm hơn nữa, quyết tâm không để đói nghèo, thua kém các tỉnh, các khu vực.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, trên cơ sở đổi mới tư duy, nhận thức, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển vùng.

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ, các cơ quan Trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai các luật, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho sự phát triển của vùng. Xây dựng và thực hiện tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện.

Tổng Bí thư cũng đề nghị nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Vùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *