DU LỊCH 

Đà Nẵng dự kiến ​​sẽ phê duyệt 5 phân khu đô thị trước tháng 12/2022

Rate this post

Đà Nẵng dự kiến ​​sẽ phê duyệt 5 phân khu đô thị trước tháng 12/2022

Thành phố Đà Nẵng ấn định thời gian cụ thể cho việc lập quy hoạch các phân khu; trong đó có 5 phân khu đô thị dự kiến ​​sẽ báo cáo Bộ Xây dựng và phê duyệt trước tháng 12/2022.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam vừa ký văn bản yêu cầu rà soát, điều chỉnh, quy hoạch phân khu.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành khi nhận được văn bản góp ý về đồ án quy hoạch phân khu khẩn trương gửi ý kiến ​​đến đơn vị chủ trì để lấy ý kiến ​​trong thời hạn 10 ngày. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến ​​thì coi như thống nhất, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh những nội dung không phù hợp thuộc phạm vi quản lý của mình.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến, chú trọng việc đăng tải thông tin đồ án quy hoạch phân khu để lấy ý kiến ​​cộng đồng dân cư.

Về tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu. Đối với 9 phân khu đô thị, thành phố Đà Nẵng yêu cầu, 5 phân khu gồm Đô thị ven đồi, Thị trấn huyện Hòa Vang, Cảng biển Liên Chiểu, Đổi mới sáng tạo, Công nghệ cao (không bao gồm khu phân tích để thực hiện dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng), tư vấn đơn vị hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu trước ngày 30/9/2022. Tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, điều chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt trước tháng 12/2022.Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy tiến độ các quy hoạch phân khu.
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu sớm phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị.

4 phân khu đô thị khác là Trung tâm lõi xanh, Sân bay, Bờ vịnh Đà Nẵng, Sông Hàn và Bờ Đông, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án đầu tư. đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đàm phán điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo đơn vị tư vấn hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu. trước ngày 30 tháng 9 năm 2022; làm cơ sở để tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, chỉnh lý hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt trong năm 2022.

Đối với 10 phân khu chức năng đặc thù, giao Văn phòng UBND TP lập thủ tục trình UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 6/2022 với phân khu Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân.

Khu vực phường Hòa Hiệp Bắc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai, hoàn thiện các công việc đã được UBND thành phố thống nhất, phê duyệt. phê duyệt quy hoạch trước tháng 8/2022.

Khu du lịch quốc gia Sơn Trà thuộc phân khu sinh thái phía Đông giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xây dựng tiến độ chi tiết ngay sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Công văn của UBND TP.Đà Nẵng cũng ấn định thời gian cụ thể đối với các phân khu còn lại.

Trong đó, phân khu nông nghiệp công nghệ cao, thời gian lấy ý kiến ​​để hoàn thành dự án là vào tháng 12/2022, thời gian đến khi phê duyệt là tháng 3/2023.Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy tiến độ các quy hoạch phân khu.
Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy tiến độ các quy hoạch phân khu.

Phân khu công nghệ cao sẽ hoàn thành dự án vào tháng 5 năm 2023, thời gian đến khi phê duyệt là tháng 8 năm 2023. Phân khu Khe Răm và phân khu đầu và cuối Bà Nà, thời gian tư vấn hoàn thành dự án đến tháng 10 năm 2022 và thời gian cho đến khi phê duyệt là tháng 1 năm 2023

Tại khu vực hồ Đồng Nghê, thời gian tư vấn hoàn thành dự án là tháng 1 năm 2023, thời gian đến tháng 4 năm 2023. thời gian phê duyệt là tháng 1 năm 2023.

TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, làm cơ sở để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Giao UBND huyện Hòa Vang và các Ban quản lý dự án rà soát nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung phát sinh trong quá trình thực hiện gói thầu quy hoạch phân khu, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra. . , báo cáo UBND TP xem xét.

Bài viết liên quan

Leave a Comment