Những phần tiết lộ tinh vi có rất nhiều trong những tác phẩm tuyệt vời nếu đôi khi kỳ cục này (thật phù hợp với loạt phim này) hình dung hầu hết người đàn ông cưa máynhân vật chính của. Ăn trưa ngon nhé!

【Glycan】 「CƯA CHUỖI」 ☆