DU LỊCH 

Cập nhật mới nhất lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 8/7

Rate this post


BNEWSLịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng vào ngày mai 8/7.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch gián đoạn cung cấp điện tạm thời (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 8/7, cập nhật hôm nay 7/7 như sau:

STT ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM MÃ TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TRẠNG THÁI
1 Điện lực Thanh Khê FD53FAAG Trung đoàn 275 06:00 08/07/2022 10:30 08/07/2022 Định kỳ thay đổi hệ thống đo đếm của Trung đoàn 275 – 478 / CĐO T Đã được phê duyệt
2 Điện Liên Chiểu HC53HHO3 Hòa Khánh 6 06:30 08/07/2022 08:30 08/07/2022 Tiếp điểm xử lý máy biến áp hạ cọc trạm biến áp Hòa Khánh 6 – 479 T2.HKH Đã được phê duyệt
3 Điện lực Thanh Khê FC53FFMY Phước Tường 06:30 08/07/2022 07:30 08/07/2022 Vệ sinh bảo dưỡng, thay dây sau FCO, thay tủ điện trạm biến áp Phước Tường – 478 / CDO (sử dụng trạm biến áp di động cấp điện cho khách hàng) Đã được phê duyệt
4 Điện Liên Chiểu HC53HO68 TBA Phạm Như Xương T5 08:00 08/07/2022 10:30 08/07/2022 Thay ATM trạm biến áp Phạm Như Xương tại T5 đồng 479 T2.HKH Đã được phê duyệt
5 Điện lực Sơn Trà EC53EP11 KDC Bùi Tá Hán T1 09:00 08/07/2022 11:00 08/07/2022 Xử lý sự phát nhiệt tại đầu dây hạ áp trạm biến áp KDC Bùi Tá Hán T1 dz 471 T2.NHS Đã được phê duyệt
6 Điện lực Thanh Khê FC53FFMY Phước Tường 10:00 08/07/2022 11:00 08/07/2022 Vệ sinh bảo dưỡng, thay dây sau FCO, thay tủ điện trạm biến áp Phước Tường – 478 / CDO (sử dụng trạm biến áp di động cấp điện cho khách hàng) Đã được phê duyệt
7 Điện lực Thanh Khê FC53FFM1 Nho Chiến 13:00 08/07/2022 14:00 08/07/2022 Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra CBM, lắp đặt bộ tăng dòng rò FCO, thay dây sau TBA FCO Nho Chiên – 478 / CDO (sử dụng TBA di động cấp điện cho KH) Đã được phê duyệt
số 8 Điện lực Sơn Trà EC53EZ28 Nguyễn Công Trứ T3 14:00 08/07/2022 16:00 08/07/2022 Kiểm tra, xử lý phát nhiệt máy biến áp hạ áp, thay xà hạ thế, tăng hạ thế dây ABC (4×120) tại TBA Nguyễn Công Trứ T3 đường 474 T2.NHS Đã được phê duyệt
9 Điện lực Thanh Khê FC53FFM1 Nho Chiến 15:30 08/07/2022 16:30 08/07/2022 Vệ sinh bảo dưỡng, kiểm tra CBM, lắp đặt bộ tăng dòng rò FCO, thay dây sau TBA FCO Nho Chiên – 478 / CDO (sử dụng TBA di động cấp điện cho KH) Đã được phê duyệt
10 Điện Liên Chiểu HD53HAKI CS Trần Văn Hòa 06:30 09/07/2022 09:30 09/07/2022 Thay MBA Trần Văn Hòa CS – 478 Cao đẳng Đã được phê duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Bài viết liên quan

Leave a Comment