DU LỊCH 

Cao Bằng, Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Rate this post

Công trình đường từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể chiếm hơn 60% vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn, với số tiền phải giải ngân lên tới 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện dự án còn 3 gói thầu chưa thể triển khai do thiếu đường giao thông công cộng, thiếu mặt bằng và nhiều bãi tập kết phế thải. Đợt mưa lớn liên tục kéo dài từ tháng 4 đến nay cũng ảnh hưởng không nhỏ. đến việc xây dựng trang web.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn, chủ đầu tư dự án cho biết: “Việc biến động giá xăng dầu cũng tác động không nhỏ đến việc triển khai thi công các công trình. Ngoài ra. , tại một số khu vực, việc giải phóng mặt bằng phải chờ các thủ tục theo quy định nên chưa thể bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới giải ngân được 15% giá trị dự án, so với mặt bằng chung thì cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc chặt chẽ các đơn vị, nhà thầu, kiên quyết điều chuyển khối lượng với những nhà thầu chậm tiến độ, không đảm bảo năng lực ”.

Tính đến hết tháng 4, tỉnh Bắc Kạn mới giải ngân được khoảng 4% trong tổng số vốn hơn 2.600 tỷ đồng của năm 2022. Hiện tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 20% ​​kế hoạch. Ngoài các yếu tố khách quan như thời tiết, giá xăng dầu biến động, một số dự án phải chờ bố trí vốn … thì còn nguyên nhân một số đơn vị còn thiếu linh hoạt, chậm triển khai các thủ tục đầu tư, đấu thầu. và giải phóng mặt bằng.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Tỷ lệ giải ngân vốn thấp có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chúng tôi xác định nguyên nhân chủ quan vẫn là chính. Tôi cho rằng, công tác đôn đốc, phối hợp, chủ động của tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương là mấu chốt quan trọng. Tỉnh Bắc Kạn sẽ đôn đốc mạnh mẽ, quyết liệt nội dung này, chúng ta phải đi tắt đón đầu, linh hoạt, chủ động thực hiện và các cơ quan phải có khoảng cách thời gian ngắn nhất khi làm thủ tục. liên tục liên quan đến xây dựng cơ bản ”.

Tại Cao Bằng, đến hết tháng 5 mới giải ngân được 8% trong tổng số hơn 3.700 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản năm 2022. Việc chậm giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đầu tư dự án vẫn chưa xong. Việc giám sát dẫn đến chậm bổ sung, điều chỉnh hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư … là nguyên nhân chính.

Ngoài việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cao Bằng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành khối lượng chuyển tiếp từ năm 2021, tập trung tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. hải quan, đặc biệt là nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng. Các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện trước các dự án và giám sát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu.

Chính quyền tỉnh yêu cầu đơn giản hóa, rút ​​ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; Khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định, chậm nhất sau 05 ngày phải có văn bản trả lời đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và cố gắng rút ngắn 30-50% thời gian giải quyết thủ tục thẩm định so với quy định.

Theo ông Lương Ngọc Hữu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng: “Đối với UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn, tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của từng cơ quan. làm chủ đầu tư, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán, tại hội nghị cấp tỉnh mới đây liên quan đến nội dung này, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rõ: yêu cầu nghiêm túc việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh, nếu đơn vị, địa phương để tỷ lệ giải ngân đạt thấp thì đề xuất xem xét điều chuyển biên chế.

Với việc xác định đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các đơn vị, địa phương, Bắc Kạn, Cao Bằng đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành các giải pháp. giải ngân vốn cuối năm theo kế hoạch.

Bài viết liên quan

Leave a Comment