• Tue. Jun 18th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

ByBich Ngoc

Jan 28, 2023
Rate this post

Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Xây dựng đơn vị vững chắc toàn diện “mực mẫu, tiêu biểu” là chủ trương lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính đặc biệt trong mới tình hình.

Quán triệt, thực hiện các quyết định, chỉ thị của trên, những năm qua, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ Tư lệnh Lăng) và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quyết định chuyên đề về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh; chủ đề, kế hoạch chặt chẽ, với nhiều nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp. Trong đó, chú trọng thực hiện chuyển đổi vững chắc những mặt yếu, yếu ở từng cơ quan, đơn vị. Hằng tháng, các cấp, chi bộ đều được đưa ra từ các cơ sở xây dựng, đơn vị vững chắc để đánh giá, kiểm điểm và đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, quản lý, nhất là đối với với trì hoãn bộ quản lý; kịp thời xác định nội dung, chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với nhiệm vụ đặc biệt. Nhờ đó, góp phần xây dựng Bộ lệnh Lăng vững chắc toàn diện “mẫu, tiêu biểu”, Đảng bộ 969 trong sạch, vững chắc tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt: giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa, văn hóa của Lăng công ty.

Hiện nay, trước khi yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với đặc vụ chính trị, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng xác định: đơn vị xây dựng trung tâm vững chắc toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là nhân tố quan trọng đầu hàng, quyết định, bảo đảm cho Đơn vị hoàn thành việc giành chiến thắng trong đặc vụ chính của nhiệm vụ. This is the master is the most best show, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các công việc.

Before all, đơn vị xây dựng tập trung mạnh về giá trị chính, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và bộ phận làm xây dựng đơn vị vững chắc về mọi mặt. Căn cứ vào hướng dẫn trên, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ kế hoạch, nội dung, hằng năm giáo dục chương trình cho các đối tượng. Liếm trung tâm, giáo dục cho bộ phận, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc quan điểm, Đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ của Quân đội, đặc biệt nhiệm vụ của đơn vị và khởi động niềm vinh dự, tự hào làm nhiệm vụ “canh giấc ngủ cho Người”. Thường xuyên coi trọng công tác đấu tranh, phản bác các phương pháp thường xuyên chống Đảng, Nhà nước, Quân đội,… âm thanh, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững vị trí tư vấn. tưởng tượng của Đảng trong đơn vị. Cấp phép nâng cấp lãnh đạo xây dựng tổ chức trong sạch, vững chắc tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các tổ chức quần chúng vững chắc, Hội đồng quân đội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855-CT / QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân the Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy hệ thống, hiến tài, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và vận hành của các cấp, các ngành, … mount with định hướng “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động, việc làm” của Đảng ủy Đoàn 969. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, suy nghĩ hệ thống nhất, lời nói và công việc của bộ quản lý viên, quần áo của họ thực hiện chính nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững chắc “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng toàn bộ, tổ chức trong sạch, vững chắc về giá trị chính, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.Hội nghị Nghị quyết ra quyết định lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc bảo vệ, bảo đảm an ninh chính phục vụ các sự kiện chính thức diễn ra tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu di tích K9, Bộ Tư lệnh Lăng đặc biệt coi trọng duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với việc luyện tập các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định, Bộ tư lệnh còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các tâm trí, kế hoạch chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ; nhất là chuyển theo Kế hoạch A. Trong đó, chú trọng xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong các ngày lễ, Tết, quan trọng sự kiện. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện phòng từ xa, xử lý kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tăng cường kiểm tra các dự án bảo mật luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, hợp tác chủ động, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc thông tin, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ để chủ động phương án phòng, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, xử lý từ xa các thế lực thù địch, phản hồi đối tượng, cơ hội chính trị và hoạt động gây mất an ninh trật tự, an toàn khu Di tích K9, Lăng, Quảng trường Ba Đình.

Được thực hiện đặc trách nhiệm vụ, ở nơi tôn nghiêm, nên Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng đặc biệt coi trọng huấn luyện, rèn luyện, truyền thông, bộ đội giáo dục. To đạt hiệu quả, Bộ tư lệnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thực hiện chỉ tiêu, quyết định trên, trọng tâm là Nghị quyết số 1182-NQ / ĐU, Đảng ủy Đoàn 969 về “nâng cấp cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo ”. Tích hợp mới và nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết bị, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp giữa huấn luyện quân sự, chuyên nghiệp với giáo dục chính trị. Trong huấn luyện phải sát đối tượng, nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ; lấy chính thức, bảo đảm làm chủ nhiệm vụ, vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trong mọi sự kiện. Coi trọng công tác huấn luyện chiến trường mới, công việc tiếp cận, tuyên truyền; huấn luyện lệnh, nghiệp vụ tiêu binh, nghi lễ; công tác canh phòng; huấn luyện chuyên gia y tế huấn luyện, công tác vận hành, bảo quản các công trình thiết bị trang. Trong đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thực hiện nghi lễ tổ chức Lễ viếng Nhà nước, Lễ viếng của Nguyên thủ quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, Lễ Thượng cờ, chào cờ trước Lăng ngày hằng tháng. Đồng thời, thực hiện tốt công việc kiểm tra, hội thao, hội thi kỹ thuật nhằm đánh giá kết quả quá trình huấn luyện và rèn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cá nhân, đơn vị; đánh giá ưu tiên, khuyết điểm để luyện tập nội dung tiếp theo.

Thực hiện các nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ bộ, chiến sĩ tiêu binh, bất kể trời mưa hay nắng, phải thực hiện các hoạt động đúng, đều, đẹp, chuẩn xác, không sai một ly, not ch a temper, always in the tư thế trang nghiêm. Vì vậy, Bộ lệnh chỉ đạo các cơ quan, huấn luyện đơn vị có trọng tâm, điểm quan trọng; tập huấn luyện sâu nâng cao chất lượng đón tiếp, truyền, theo phương châm: “Ân cần, trọng thị, truyền cảm, lôi cuốn trong hướng dẫn, tuyên truyền”, “Văn minh, lịch sự, tận tâm, chu đáo” trong đón tiếp . To do that, the unit of the best works of the team active tu dưỡng, rèn luyện cả phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và thể lực, tư thế tác động, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để làm tròn sứ và trọng trách “Người lính cận vệ bên Lăng Bác”. Nổi bật là tinh thần tự tìm hiểu, học tập của từng bộ, chiến sĩ để có sự hiểu biết nhất định về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; hiểu biết đầy đủ và trau dồi thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua ngôn ngữ, cử chỉ đón tiếp, truyền thông để biểu hiện gần giống, giản dị như phong cách Bác Hồ. Đặc biệt, học tập và làm theo phong cách ứng dụng của Bác, với phương châm “lịch sự văn minh, tận cùng tình cảm”, công việc đón tiếp, tuyên truyền và phục vụ đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác , tưởng tượng Anh hùng vũ sĩ; các hoạt động sinh hoạt chính trị tại Lăng và Khu Di tích K9, luôn luôn được quản lý, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng hoàn thành xuất sắc, bảo đảm chuẩn mực, trang nghiêm, chu đáo, trọng thị, nghi lễ trang trọng, Đối lập an toàn, tạo ấn tượng đẹp, tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ lệnh lãnh đạo tập trung, chỉ đạo đẩy mạnh công cụ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. By, only have done good the best rules of the rule, accept the rules of the new Ruồi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên, thực thi điều khiển, điều lệ của Quân đội, các thị chỉ, quy định về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật . Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ sinh hoạt, công việc, giao ban ngày, tuần, thực hiện chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực tiếp chuyên môn,… đảm bảo quân số và báo cáo đúng quy định. Kiên quyết đấu tranh, phòng và xử lý các trường hợp phạm vi kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; keep the results are many years links. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình ba mẫu về “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động làm việc”; phong cách làm việc “Nghiêm cách, tỉ trọng, tỉ mỉ, chính xác”; “Đúng, đều, mạnh, đẹp, trang nghiêm”; phong trào “Thanh niên xung kích vào thực hiện lệnh và nghi lễ”. Đồng thời, tích cực cải tạo, cố định hệ thống pa nẹt, bảng, biển, khẩu hiệu, cây cảnh, … đồng bảo đảm, hệ thống nhất, có môi trường, mẫu kiểu sống văn bản, góp phần xây dựng dựng đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vinh dự được thực hiện đặc biệt nhiệm vụ và trên cơ sở truyền thông vận tải “Trung hiếu toàn, đoàn kết đồng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo”, Bộ quản lý, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng tiếp tục thực hiện đồng bộ tuyệt đối xây dựng đơn vị vững chắc “mẫu mực biểu hiện”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ an toàn toàn bộ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa văn hóa trị liệu của Lăng công trình trong xây dựng và Tổ quốc bảo vệ. Đồng thời, góp phần làm tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” Thời kỳ mới – “Bộ đội Cụ Hồ” bên Lăng Bác.

Đại tá ĐINH QUỖC HÙNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *