DU LỊCH 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến ​​ba kịch bản tăng trưởng kinh tế đến năm 2023

Rate this post

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ – địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn. Dự thảo đã được lấy ý kiến ​​và sẽ báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 7.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo được xây dựng trong bối cảnh có nhiều rủi ro, thách thức trong ổn định kinh tế vĩ mô làm gia tăng áp lực và rủi ro đối với quá trình phục hồi kinh tế nước ta trong 6 tháng cuối năm 2022 và cả nước. những năm tiếp theo.

CPI tháng 6/2022 so với cuối năm 2021 tăng 3,18%, gấp hơn 2 lần mức tăng của cùng kỳ năm 2019 (1,41%). Tính chung 6 tháng, chỉ số giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất tăng 6,04% so với cùng kỳ năm trước; Giá nhiều loại đầu vào nhập khẩu cũng tăng theo.

Giá xăng dầu, nguyên liệu đầu vào tăng, cộng hưởng với sự phục hồi của tiêu dùng trong nước, tạo áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao; giảm sản lượng, làm chậm quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

3 kịch bản tăng trưởng từ nay đến 2023

Đề án sẽ giao trách nhiệm cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước. ..

Trên cơ sở dự báo tình hình trong nước và quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 3 kịch bản dự báo cho 6 tháng cuối năm 2022 và 2023. Ở kịch bản cao: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát khoảng 4 %, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).

Ở kịch bản trung bình: kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát cao hơn 4% nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, một số cân đối lớn chưa cân đối, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra. , Năm 2023 chỉ đạt mục tiêu bình quân giai đoạn 2021-2025 (6,5-7%).

Với kịch bản thấp, kinh tế vĩ mô sẽ gặp nhiều khó khăn, lạm phát gia tăng, nhiều cân đối lớn không cân đối, tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt mục tiêu đề ra, năm 2023 thấp hơn mục tiêu bình quân cả kỳ. 2021-2025 (6,5-7%).

Mỗi kịch bản đều kèm theo dự báo và xác định xu hướng của một số nhóm chỉ tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô: an toàn nợ công, tài chính công quốc gia; ổn định tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng; lạm phát, giá cả hàng hóa; cân đối sản xuất – tiêu dùng, xuất – nhập khẩu một số nhóm hàng hóa và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế; cán cân thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa; lao động, việc làm.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 7%, cao hơn mục tiêu cao khoảng 0,5% để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào năm 2023.

Bài viết liên quan

Leave a Comment