DU LỊCH 

Bộ Công Thương giải trình đề xuất tiếp tục phát triển gần 2.430 MW điện mặt trời

Rate this post

Theo Bộ Công Thương, với dự án chưa đi vào hoạt động, có 51 dự án / phần dự án điện mặt trời với tổng công suất 6.564,67 MW đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch, nhưng một số công suất đã không được sử dụng. đi vào hoạt động.

Cụ thể, có 5 dự án / phần dự án điện mặt trời với tổng công suất 452,62 MW đã hoàn thành, đang chờ xác định giá bán điện. Có 19 công trình / dự án từng phần với tổng công suất 1.975,8 MW đã có chủ đầu tư và triển khai đầu tư ở các cấp độ khác nhau. Có 27 dự án / từng phần dự án với tổng công suất 4.136,25 MW chưa có chủ đầu tư, gồm: 26 dự án điện mặt trời và còn lại là dự án điện mặt trời Hồ Dầu Tiếng (công suất 1.050 MW); trong đó có một số dự án đang làm thủ tục cấp chủ trương đầu tư, các địa phương cũng đang trong giai đoạn thẩm định để cấp chủ trương đầu tư; Có những dự án chưa hoàn thành.

Như vậy, đánh giá về tính pháp lý của các dự án, Bộ Công Thương cho rằng, về quy hoạch, các dự án đã được thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 43. / 2013 / TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.

Ngoài ra, về cấp chủ trương đầu tư, trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các địa phương tổ chức thẩm định để cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự chịu trách nhiệm về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư.

Về thực hiện đầu tư xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư và xây dựng của Luật đầu tư và xây dựng. Luật Đầu tư, Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hầu hết các dự án có chủ đầu tư đang trong quá trình triển khai, chưa gửi báo cáo hoàn thành công trình và chưa có số liệu quyết toán tổng mức đầu tư nên chưa đủ cơ sở xác nhận chi phí. Không đánh giá được chi phí mà nhà đầu tư đã thực hiện và mức độ thiệt hại khi không tiếp tục thực hiện các dự án đã được chủ đầu tư phê duyệt cho giai đoạn đến năm 2030.

Bộ Công Thương cho biết, để tránh rủi ro pháp lý, tránh kiện cáo và bồi thường cho nhà đầu tư, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời đã được nhà đầu tư chấp thuận. đầu tư (bao gồm cả các dự án đã hoàn thành) giai đoạn đến năm 2030 với tổng công suất 2.428,42 MW.

Đối với các dự án điện mặt trời chưa được phê duyệt, nhà đầu tư có tổng công suất 4.136,25 MW có thể xem xét gia hạn sang giai đoạn sau năm 2030 để đảm bảo tỷ lệ hợp lý các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống. hệ thống. Theo Bộ này, nếu đưa vào giai đoạn trước năm 2030 sẽ làm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống (khoảng 26% tổng công suất toàn hệ thống), ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn, tin cậy. của hệ thống điện và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các nguồn thủy điện, nhiệt điện, điện khí hiện có.

Đến năm 2030, nếu điều kiện kỹ thuật của hệ thống điện quốc gia tốt hơn, có nhiều công cụ vận hành hơn, đảm bảo khả năng hấp thụ điện mặt trời cao hơn và vận hành an toàn, tiết kiệm điện của các nhà máy điện mặt trời. Trường hợp có nhiều nguồn điện trong hệ thống chậm tiến độ phải có giải pháp thay thế, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, kiểm tra và báo cáo Chính phủ.

Ngoài các dự án điện mặt trời bán điện lên lưới quốc gia, các dự án điện mặt trời (và điện gió) theo hình thức tự sản xuất, tự cung cấp, tiêu thụ cục bộ không phát điện lên lưới điện quốc gia. gia đình; Các dự án điện mặt trời (và điện gió) để sản xuất các dạng năng lượng mới (hydro, amoniac xanh, hóa chất, …) cần được ưu tiên phát triển, cho phép bổ sung quy hoạch và triển khai. quy mô năng lực không hạn chế, không phụ thuộc vào cơ cấu năng lực hiện có của quy hoạch.

Trước đề xuất này, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có kết luận; trong đó yêu cầu Bộ Công Thương chia thành các nhóm dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng; được cấp đất và ký hợp đồng mua sắm thiết bị; đã có chủ trương đầu tư và đã giao đất; đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa làm thủ tục giao đất.

Văn bản nêu rõ: “Cần xác định sơ bộ chi phí và thiệt hại của từng nhóm dự án nêu trên nếu không tiếp tục triển khai; phân tích rõ mức độ phù hợp và chưa phù hợp của từng dự án theo quy định của luật. luật ”.

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, đến nay, tổng số dự án điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch là 175 dự án (15.301 MW); trong đó có 58 dự án (11.080 MW) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Nam đạt 95%; có 117 dự án (4.221 MW) được Bộ Công Thương phê duyệt, tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam 95% …

Bài viết liên quan

Leave a Comment