• Tue. Jun 18th, 2024

Team Music

Tin tức âm nhạc giải trí mới hot nhất

Bãi biển Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh giá khởi điểm 40 triệu đồng

ByBich Ngoc

Jan 29, 2023
Rate this post

Đấu giá biển số ô tô đẹp: Hà Nội, TP.HCM khởi điểm 40 triệu - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long – Ảnh: PHẠM THÀNH

Chiều 22/9, tại phiên họp pháp luật đặc biệt tháng 9, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt nhất trí bổ sung vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm trao quyền lựa chọn sử dụng biển số ô. thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vào năm 2022.

Trước đó, trình bày dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc ban hành nghị quyết này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm “biển số đẹp”. .

Đồng thời, ngăn chặn tình trạng trục lợi, tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong việc cấp và sử dụng biển số xe, tăng nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động đấu giá biển số xe.

Theo ông Long, dự thảo nghị quyết xây dựng năm chính sách. Đặc biệt, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền trắng, biển số đen trong kho biển số chưa được đăng ký.

Giá khởi điểm khu 1 (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) là 40 triệu đồng; Vùng 2 gồm các địa phương còn lại có giá khởi điểm từ 20 triệu đồng.

Người trúng đấu giá được giữ biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác, nhưng không được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế biển số đã trúng đấu giá.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải gắn biển số xe, nếu không sẽ bị thu hồi. Người trúng đấu giá biển số được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế xe đã gắn biển số.

Người được tặng, cho, thừa kế xe đã gắn biển số trúng đấu giá không được giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế xe đã trúng đấu giá tại cuộc đấu giá. người khác.

Tờ trình cũng nêu rõ quy định về việc sử dụng nguồn thu từ đấu giá, cụ thể, số tiền thu được từ đấu giá biển số, sau khi trừ chi phí tổ chức bán đấu giá theo quy định sẽ chia doanh thu theo tỷ lệ 70% được chi trả. về ngân sách trung ương, hỗ trợ 30% cho ngân sách địa phương.

Chính phủ kiến ​​nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua hình thức đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị Chính phủ giải thích rõ hơn lý do đề nghị ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và căn cứ áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành. tài liệu hợp pháp.

Để bảo đảm chất lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 16 (tháng 10 năm 2022). trình Quốc hội kỳ họp thứ 4.

Giải trình thêm tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, theo kế hoạch ban đầu của Bộ Công an là đấu giá biển số xe ô tô tại Công an tỉnh, nhưng qua nghiên cứu, đánh giá cho thấy hình thức đấu giá phân tán như vậy sẽ không đảm bảo, tính thống nhất không cao. cao. .

“Vì vậy, chúng tôi tính toán số điểm đấu giá biển số ô tô sẽ tập trung ở Bộ Công an”, ông Long nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm, tại cuộc họp của Ủy ban Pháp luật mới đây, cơ quan soạn thảo xin rút đề xuất chia nguồn thu từ đấu giá tỷ lệ 70% nộp ngân sách trung ương, 30% để được cấp vào ngân sách Nhà nước. ngân sách địa phương. Thay vào đó, toàn bộ kinh phí này sẽ được nộp vào ngân sách trung ương.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng nêu rõ, một trong những nguyên tắc chỉ đạo khi xây dựng dự thảo nghị quyết là công dân có quyền đấu giá biển số xe ô tô của bất kỳ tỉnh, thành phố nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Hiện nay, với cơ sở dữ liệu công dân, cơ sở hạ tầng của Bộ Công an có thể làm tốt điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *