DU LỊCH 

Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo khẩn liên quan đến dự án đường cao tốc Biên Hòa

Rate this post

Ngày 15/7, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vừa có ý kiến ​​chỉ đạo khẩn đối với Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải, chủ đầu tư dự án thành phần 3 của dự án đầu tư xây dựng công trình. Xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, tỉnh giao Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án gồm dự thảo quyết định, phương án và bảng phụ lục chi tiết. Trong đó nêu đầy đủ các bước, thủ tục xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm, thời gian dự kiến ​​bắt đầu – kết thúc, cơ sở pháp lý …

Dự thảo phương án sẽ được gửi đến các sở, ngành để lấy ý kiến, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh thông qua (dự kiến ​​họp UBND tỉnh thông qua vào ngày 18/7).

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án phối hợp thực hiện dự án, trình UBND TP. của Bà Rịa – Vũng Tàu để biết thông tin. được thông qua tại cuộc họp ngày 18/7.

Sở Giao thông vận tải đồng thời theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải hoàn thiện dự thảo quy hoạch chi tiết nêu trên để trình tỉnh theo quy định. Do đây là dự án rất quan trọng, cần triển khai gấp nên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã họp thống nhất giao Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép – Thị Vải làm chủ đầu tư, quản lý dự án thành phần 3 của dự án đầu tư xây dựng đường. cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Theo đánh giá của tỉnh, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép – Thị Vải là đơn vị có đủ điều kiện về chuyên môn và năng lực để sẵn sàng triển khai đầu tư dự án. Tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải phối hợp rà soát hồ sơ, xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể thực hiện dự án.

Tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải là đơn vị quản lý, thường xuyên cập nhật, rà soát và tham mưu cho tỉnh về đề án. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm rà soát, lập tờ trình, trong đó đề xuất tăng cường nhân sự hỗ trợ Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép – Thị Vải.

Bài viết liên quan

Leave a Comment